Zagrozenie atmosfera wybuchowa w miejscu pracy

Zagrożenie wybuchem w stanowisku pracy czy różnych miejscach popularnych jest kwestią, która nie prawdopodobnie być bagatelizowana. Prawo budowlane wymaga szeregu zabezpieczeń przeciwwybuchowych w takich znaczeniach i niepodawanie się do niego może żyć okazją poważnej tragedii. Mieszkania o innym narażeniu na granicę eksplozji to różne biznesy i hale przemysłowe. Jest tam wszystko, czego trzeba aby uzyskało do nieszczęścia: odpowiedzialne są palne gazy przetrzymywane z butlach o dużych pojemnościach, źródła ognia, nierzadko niedostateczna wentylacja. Wszystko to sprzyja możliwości wystąpienia eksplozji.

W znaczeniach opisanych powyżej należy używać dodatkowe środki ostrożności. Szczególnie istotne są regularne audyty maszyn i eliminowanie wszelkich usterek na bieżąco. Jeżeli na przykład zużyte zostaną szczotki w napędzie elektrycznym, zajdzie w nim duże iskrzenie, kilkunastokrotnie większe niż przy normalnej pracy. Do explosion safety zaliczamy również szczegółową kontrolę wszystkich butli i pojemników zawierających łatwopalne gazy i substancje. Nieszczelna butla z wybuchowym gazem mogłaby bardzo mocno napełnić nim wnętrze na tyle, że dotarło do wybuchu. Mimo, że gazy najczęściej muszą stać zmieszane z powietrzem w danym stężeniu żebym mogło przybyć do eksplozji, to zawsze nie można tego przedmiotu bagatelizować.

Inna sprawa w zabezpieczeniu to używanie specjalnych opraw oświetleniowych, a też włączników światła. Każde zapalenie oświetlenia powoduje przeskok iskry w kontakcie, na koniec zwiększonego poboru prądu przez lampę w liczby porze jej działalności. Traktuje to również lamp żarowych kiedy i świetlówek. Taka iskra to dosyć dużo, aby w obecności palnego gazu zainicjować wybuch. Stosowanie specjalnych przeciwwybuchowych opraw i przełączników znacznie zmniejsza to ryzyko, ale jeszcze najważniejszym pozostaje kwestia bezpiecznego przechowywania alkoholi i substancji łatwopalnych oraz wybuchowych.