Zarzadzanie wizerunkiem firmy

Symfonia Sage to połączony pakiet, który wspiera panowanie w ścisłych i niewielkich firmach. Sposób ten kompleksowo wspomaga zarządzanie codzienną pracą przedsiębiorstwa, szczególnie w zakresie ewidencji i obsługi zdarzeń gospodarczych. Pozwala tym tymże uzyskanie rzetelnych informacji, które są istotne przy podejmowaniu decyzji.

Oprogramowanie wspomaga funkcjonowanie firmy w obszarach finansowo - księgowych, kadrowo - płacowych i sprzedażowych. Istnieje wówczas zwyczaj bardzo elastyczny, dający szansę modyfikacji podstawowych ustawień (np. działów firmy, planu kont id.) i stworzenia własnych dokumentów, zestawień i raportów. Pozwala na to wewnętrzny język raportów. Dzięki programowi możliwe jest realizowanie ewidencji wielowalutowej. Program jest składnikiem bardzo zautomatyzowanym - wszystkie raporty i zestawienia zaczynane są praktycznie przy pomocy jednego klawisza. Informacje też w przejrzysty sposób można przenieść do programu Finanse i Księgowość. Wpływa w znaczącym stopniu na usprawnienie i przyspieszenie pracy, wprowadzone raz informacje tkwią w nim spisane i mocna je później wielokrotnie wykorzystać. Program ten umożliwia również przyjście do wszelkich wartościowych informacji - posiada rozbudowaną opcję filtrowania, sortowania bazy danych. Rozwinięta sprawozdawczość zezwala na dużą ocenę sytuacji gospodarczej firmy. Nie bez zadania jest prostota działania. Przygotowany specjalnie dla klientów podręcznik w przejrzysty sposób tłumaczy zasady jego zadania, dodatkowo wbudowano w plan dział pomocy, jakim można posłużyć się w pewnym momencie. Program zapewnia całkowite bezpieczeństwo pracy - kontroluje poprawność działań, organizację i przypomina często o potrzeby wykonania kopii. Nie dysponuje szansy, aby do bazy danych dotarły osoby niepowołane również do tego nieuprawnione. Możliwe istnieje zatem dzięki profesjonalnemu systemowi haseł. Warto jeszcze wspomnieć, iż Symfonia Sage jest elementem nieustannie aktualizowanym i otwieranym w istota nowych przepisów (użytkownicy otrzymują automatyczne aktualizacje).