Zeiss mikroskopy stereoskopowe

Mikroskopy stereoskopowe umożliwiają przestrzenną obserwację punktów w świetle mającym i odbitym, dzięki zastosowaniu specjalnych okularów dla obojga oczu, co umożliwia na trójwymiarowe widzenie powiększanego obrazu. Dzięki dużemu postrzeganiu powiększonych obiektów, mikroskopy stereoskopowe znajdują zastosowanie w takich dziedzinach wiedzy jak np. biologia, paleontologia, entomologia, krystalografia, kryminalistyka, mineralogia, jubilerstwo zaś w przemyśle. Mikroskopy stereoskopowe służą raczej jako narzędzie do obserwacji obiektów nieprzezroczystych w świetle odbitym i sprzedają relatywnie mniejsze powiększenia niż mikroskopy biologiczne, gdyż znajdują wykorzystanie w innych celach, wprawdzie nie wymagają preparowania próbek na szkiełku. Wprowadzono dwa rozwiązania techniczne dotyczące obiektywów stereoskopowych, zaś są nimi system Greenougha wykorzystujący dwa niezależne obiektywy oraz sposób Abbego, w którym zastosowano jeden czołowy obiektyw.

Kiedy teraz zostało powiedziane wcześniej, obraz widziany przez mikroskopy stereoskopowe jest wielki i odpowiednio spośród obecnego początku omawiane urządzenie idealnie dodaje się do chodzenia w preparacie mikroskopowym dynamicznie podejmujących się organizmów ludzkich. Standardowy zakres powiększeń oferowany przez mikroskopy stereoskopowy mieści się zwłaszcza w ścianach od trzykrotnego do jeszcze dwu stokrotnego, jednak ze powodu na niewielką odległość fizyczną obiektywów z badanej próbki oraz niewystarczającą ilość światła odbitego trafiającego do obiektywów, złe jest zastosowanie większych powiększeń.